Logo

iPad App-Deals

iPhone App-Deals

Mac App-Deals

Handige tips: Speciale Karakters

Door: Ruud Timmermans op 2/08/10 in OS X

 Zo nu en dan lees ik op diverse website’s leuke en handige tips die ik dan weer kan gebruiken op de iMac en MacBook.

Schermafbeelding 2010 08 02 om 16 10 34
Schermafbeelding 2010 08 02 om 16 10 34

 

Wanneer je een scherm verkleind naar het dock dan gaat dit via het trechter effect. Je kan dit ook op een langzame (in slow motion) doen. Je doet dit door de shift toets ingedrukt te houden en daarna op het – (oranje balletje) teken te klikken linksboven. Is dit nu een waardevolle tip? Neuh, maar wel heel leuk.

Wat wel een handige tip is de verschillende tekens zoals de; á, é, ë etc. Hiervoor is een toets-combinatie voor bedacht. Bij Windhoos computer’s zijn dat de bekende alt + cijfer combinatie. Deze werkt echter niet op de OS X’s van .

Hieronder een overzicht van de verschillende toets combinaties:

Glyph MacOS Description
option+] left single quote
shift+option+] right single quote
  single low-9 quote
option+[ left double quote
shift+option+[ right double quote
shift+option+w double low-9 quote
option+t dagger
shift+option+7 double dagger
option+; horizontal ellipsis
shift+option+r per mill sign
shift+option+3 single left-pointing angle quote
shift+option+4 single right-pointing angle quote
  black spade suit
  black club suit
  black heart suit
  black diamond suit
  overline, = spacing overscore
  leftward arrow
  upward arrow
  rightward arrow
  downward arrow
option+2 trademark sign
  double quotation mark
&   ampersand
<   less-than sign
>   greater-than sign
[   left square bracket
]   right square bracket
option+hyphen en dash
shift+option+hyphen em dash
    nonbreaking space
¡ option+1 inverted exclamation
¢ option+4 cent sign
£ option+3 pound sterling
¤   general currency sign
¥ option+y yen sign
¦   broken vertical bar
§ option+6 section sign
¨ shift+option+u umlaut
© option+g copyright
ª option+9 feminine ordinal
« option+\ left angle quote
¬ option+l not sign
­   soft hyphen
® option+r registered trademark
¯   macron accent
° shift+option+8 degree sign
± shift+option+= plus or minus
²   superscript two
³   superscript three
´ shift+option+e acute accent
µ option+m micro sign
option+7 paragraph sign
· shift+option+9 middle dot
¸ shift+option+z cedilla
¹   superscript one
º option+0 masculine ordinal
» shift+option+\ right angle quote
¼   one-fourth
½   one-half
¾   three-fourths
¿ shift+option+? inverted question mark
À option+` A uppercase A, grave accent
Á option+e A uppercase A, acute accent
 option+i A uppercase A, circumflex accent
à option+n A uppercase A, tilde
Ä option+u A uppercase A, umlaut
Å shift+option+a uppercase A, ring
Æ shift+option+’ uppercase AE
Ç shift+option+c uppercase C, cedilla
È option+` E uppercase E, grave accent
É option+e E uppercase E, acute accent
Ê option+i E uppercase E, circumflex accent
Ë option+u E uppercase E, umlaut
Ì option+` I uppercase I, grave accent
Í option+e I uppercase I, acute accent
Î option+i I uppercase I, circumflex accent
Ï option+u I uppercase I, umlaut
Ð   uppercase Eth, Icelandic
Ñ option+n N uppercase N, tilde
Ò option+` O uppercase O, grave accent
Ó option+e O uppercase O, acute accent
Ô option+i O uppercase O, circumflex accent
Õ option+n O uppercase O, tilde
Ö option+u O uppercase O, umlaut
×   multiplication sign
Ø shift+option+o uppercase O, slash
Ù option+` U uppercase U, grave accent
Ú option+e U uppercase U, acute accent
Û option+i U uppercase U, circumflex accent
Ü option+u U uppercase U, umlaut
Ý   uppercase Y, acute accent
Þ   uppercase THORN, Icelandic
ß option+s lowercase sharps, German
à option+` a lowercase a, grave accent
á option+e a lowercase a, acute accent
â option+i a lowercase a, circumflex accent
ã option+n a lowercase a, tilde
ä option+u a lowercase a, umlaut
å option+a lowercase a, ring
æ option+’ lowercase ae
ç option+c lowercase c, cedilla
è option+` e lowercase e, grave accent
é option+e e lowercase e, acute accent
ê option+i e lowercase e, circumflex accent
ë option+u e lowercase e, umlaut
ì option+` i lowercase i, grave accent
í option+e i lowercase i, acute accent
î option+i i lowercase i, circumflex accent
ï option+u i lowercase i, umlaut
ð   lowercase eth, Icelandic
ñ option+n n lowercase n, tilde
ò option+` o lowercase o, grave accent
ó option+e o lowercase o, acute accent
ô option+i o lowercase o, circumflex accent
õ option+n o lowercase o, tilde
ö option+u o lowercase o, umlaut
÷   division sign
ø option+o lowercase o, slash
ù option+` u lowercase u, grave accent
ú option+e u lowercase u, acute accent
û option+i u lowercase u, circumflex accent
ü option+u u lowercase u, umlaut
ý   lowercase y, acute accent
þ   lowercase thorn, Icelandic
ÿ option+u y lowercase y, umlaut

 

De logo's en de merk- en productnamen Apple , iPod, iTunes, Macintosh zijn eigendom van Apple
Inhoud: ©2010-2015 Apple4Ever | Thema: NoXqs Labs